faculties_present_img

За международната дейност

Международната дейност е насочена към установяване и развитие на дълготрайно научно-образователно сътрудничество с различни университети, академии, международни фондации и други образователни, научни и културни институции.
Университетът членува в реномирани европейски и световни организации, участва в множество проекти по програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО, НАТО  и др.

Приоритетни области на международната дейност са:

  • развитие на мобилността на студенти и преподаватели в рамките на европейското образователно и изследователско пространство;
  • създаване на партньорства с чуждестранни, образователни институции и фирми за насърчаване развитието на учебния процес, научните изследвания, иновациите и националната икономика.