Възпитаници

Достатъчно е нашите възпитаници да се регистрират в сайта на Алумни, за да станат членове на Алумни мрежата.

Целите на  Алумни мрежата са:

  • Насърчаване на сътрудничеството и комуникацията между възпитаниците на ТУ-София;

  • Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи;

  • Приобщаване на възпитаниците на ТУ-София чрез организиране на работни срещи, конференции, събития, форуми;

  • Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики;

  • Подпомагане на студенти и млади учени в тяхното обучение в университета и професионалната им реализация, чрез организиране на студентски изяви, отпускане на стипендии, организиране на конкурси, менторство, партньорство по различни проекти и др.;

  • Подобряване на условията и качеството на учебния процес, свързано с материалната база и учебните програми;

  • Подпомагане при организирането на събития - семинари, изложби  и други инициативи, свързани с научни постижения на студентите; развитие и популяризиране на идеи и проекти на изявени студенти и млади учени;

  • Съдействие при необходимост от информационни и консултантски услуги за възпитаниците на ТУ – София;

  •  Осигуряване на обратна връзка от работодателите за възпитаници на ТУ-София относно качеството на обучението в ТУ-София;

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Лице за контакти:

маг. пед. Силвия Янева-Стоянова
Email: alumni@tu-sofia.bg
Кабинет: 12122
Тел.:02 965-3440

Уеб страница:

https://alumni.tu-sofia.bg/