faculties_present_img
яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек

Новини

Младите инженери почват с над 2000 лв.

Проф. Иван Кра­лов е но­ви­ят рек­тор на Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет. "Стан­дарт" раз­го­ва­ря с не­го за бъ­де­ще­то на ву­за и на ин­же­нер­ни­те на­у­ки, как­то и от­къ­де вис­ше­то учи­ли­ще пла­ни­ра да тър­си сту­ден­ти. Бъ­де­ще­то на ву­зо­ве­те е да се обе­ди­ня­ват Ще тър­сим сту...

2019-11-22
Ски-училище УСОБ-Семково

За периода 02.01.-06.01.2020 г. в УСОБ Семково ще се проведе ски-училище.   Ски-училище Служители на ТУ   Външни на ТУ   Външни почиващи Апартамент 50.00 лв. 55.00 лв. 60.00 лв. Единична стая  I кат. 25.00 лв. 28.00 лв. 31.00 лв. ...

2019-11-07
Онлайн платформи на БТПП в услуга на преподавателите и студентите от ТУ-София

   Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изготви база данни с актуални онлайн платформи. Създадената база данни обхваща различни сфери и тип продукти като: онлайн курс за зелени обществени поръчки, платформа и виртуален пазар за обмен на продукти, курсове за жени предприемачи и бизнес ангели, платформа за разрешаване на търговски спорове чрез медиация, платформа с база данни за международно бизнес, проектно и технологично партньорство, инструменти за онлайн самооценка,...

2019-11-05
Подготвителен кандидатстудентски курс по "Рисуване" и" Композиция"

Катедра „Инженерен дизайн“ при Машиностроителен факултет на ТУ – София организира целого­дишен подготвителен кандидатстудентски курс по „Рисуване“- 5 учебни часа от 9.00 ч до 13.00 ч. и „Композиция“ - 5 учебни часа от 13.30 ч. до 17.30 ч. за специалност „Инженерен дизайн“ всяка работна събота в периода 09. 11. 2019 ÷ 30. 03. 2020 година в ателие 4502 на ТУ София Цена за едно занятие Рисуване или Композиция 25 (двадесет и пет)...

2019-11-12