faculties_present_img

Кандидатстване за ОКС "магистър" - След проф. бакалавър обучение

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Ядрена енергетика
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Маг. след проф.Бакалавър
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика”
приема студенти в ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по направление
5. 4 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
Технически университет – София, Колеж по Енергетика и електроника - София, професионален бакалавър
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Технически колеж - Смолян, професионален бакалавър
Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - гр. Ямбол, професионален бакалавър
 


1 година – изравнително обучение 1,5 години – магистърско обучение  

...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Топлоенергетика
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Маг. след проф.Бакалавър
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика”
приема студенти в ИЗРАВНИТЕЛНО обучение за завършили Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по направление
5. 4 ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ:
Технически университет – София, Колеж по Енергетика и електроника - София, професионален бакалавър
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Технически колеж - Смолян, професионален бакалавър
Тракийски университет - Стара Загора, Технически колеж - гр. Ямбол, професионален бакалавър


1 година – изравнително обучение 1,5 години – магистърско обучение

...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Проектиране и технологии за облекло и текстил
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Маг. след проф.Бакалавър
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за всички, завършили ОКС „професионален бакалавър”
по специалности от професионално направление 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (850 лв./семестър) ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

...
Още...