faculties_present_img

Научни форуми

1. XXII Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2017”
Дати: 17-09-2017 до 20-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет Ви кани да вземете участие в XXII-та Научна конференция с международно участие „ЕМФ 2017“, която ще се проведе в рамките на  „Дни на науката“ на Технически университет – София. Темите на конференцията са: ЕНЕРГЕТИКАТА В ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/emf/confer/index.htm
2. 31-та Международна конференция по Информационни технологии (e-conference)
Дати: 20-09-2017 до 21-09-2017
Място на провеждане: Интернет формат на традиционната научна конференция ИнфоТех

Резюме: ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна сигурност; Мрежови и комуникационни технологии; Разпределени системи и приложения; Интелигентни системи и приложения; Технологии за системно проектиране; Технолог...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com
3. Пета Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото наследство“
Дати: 12-10-2017 до 14-10-2017
Място на провеждане: Технически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“

Резюме: Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2017“ с партньорството на УАСГ София и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването на културно-историческото наследство така и в създаването на съвременни технически средства (дигитални и виртуални музеи и музейни експозиции) и продукти за осъществяване на изследванията (архитектурни, урбанистични, дизайнерски и конс...

Още...
Уеб страница: http://conference-design.tu-sofia.bg
4. 12-та Международна конференция "Комуникации, Електромагнетизъм и Медицинското им Приложение (СЕМА'17)
Дати: 12-10-2017 до 14-10-2017
Място на провеждане: Технически Университет- София

Резюме: Конференцията СЕМА се организира от Факултетта по Телекомуникации при ТУ-София и Националниа Технически Университет, Атина. Тя е международен форум за учени, изследователи и експерти (инженери и лекари), на който се дискутират проблеми в една актуална интердисциплинарна област. Конференцията е място за обсъждане и разпространение на нови иновационни решения и резултати от проведени изследвания в...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/eng_new/fktt/cema17
5. 25-та национална конференция "ТЕЛЕКОМ 2017"
Дати: 26-10-2017 до 27-10-2017
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможност...

Още...
Уеб страница: http://ceec.fnts.bg/telecom