faculties_present_img

Научни форуми

1. 15-та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017
Дати: 01-06-2017 до 03-06-2017
Място на провеждане: Технически университет – София, Електротехнически факултет, бл.12

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в 15та Международна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА 2017. Първата конференция ЕЛМА е проведена през м. ноември 1975 г. във Варна. Стартирала като форум по електрически машини, в годините обхватът на конференцията се разширява и включва всички аспекти на съвременното електроинженерство. ...

Още...
Уеб страница: http://elmaconf.tu-sofia.bg
2. Международна научна конференция „Автоматика 2017, ФА”
Дати: 02-06-2017 до 04-06-2017
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в ежегодната  международна научна конференция, АВТОМАТИКА, част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол’2017, организирана от Факултет Автоматика на ТУ-София. Конференцията се провежда в шест теамтични направления: Биоелектроинженерство, Електрозадвижване и автоматизация на  машини, Индустр...

Още...
Уеб страница: http://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=90
3. 43-та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'17)
Дати: 08-06-2017 до 13-06-2017
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Факултетът по приложна математика и информатика за поредна година организира международна конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'17). Основната цел е да събере експерти и млади талантливи учени за обсъждане на съвременните тенденции и обмен на опит за приложението на математиката в областта на техниката, физиката, икономиката, биологията и др.  ...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/eng_new/fpmi/amee17
4. IX-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“
Дати: 13-06-2017 до 16-06-2017
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Каним Ви да участвате в IX-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“, която ще се проведе на 13-16 юни 2017 г. в гр. Созопол, България. Целта на конференцията е насърчаване развитието на електронното управление и комуникации, предоставяне на възможност за споделяне на постижения и обмен на идеи в областта, както и стимулиране изграждането на лични...

Още...
Уеб страница: http://fman.tu-sofia.bg/
5. ХXVI международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2017”
Дати: 22-06-2017 до 25-06-2017
Място на провеждане: база Созопол на ТУ- София

Резюме: Уважаеми колеги, организационният комитет на ХXVI международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство“ АДП – 2017” има удоволствието да Ви покани да присъствате на конференцията която ще се проведе от 22 до 25 юни 2017 г. в база Созопол на ТУ- София В конфренцията участват дейци на науката от цялата страна - от всички технически ун...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk.htm
6. XV Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '17"
Дати: 25-06-2017 до 28-06-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XI Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг '17", част от форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол 2017, организирана от: Стопански факултет – ТУ - София; НТС по машиностроене  ННТД “Мениджмънт и инженеринг”. Конференцията ще се проведе о...

Още...
Уеб страница: http://iscme.tu-iiim.org/
7. 52-ра Международна конференция "ICEST 2017"
Дати: 28-06-2017 до 30-06-2017
Място на провеждане: Електронски факултет, гр. Ниш, Сърбия

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани на 52-рата ни конференция - ICEST  2017 г. ICEST се появява през  1963 г. в Техническия университет в София (тогава МЕИ) под името "Ден на радиото". През 1977 г. името на конференцията е променено на "Комуникационни, електронни и компютърни системи".От 2000 г. насам тя се превърна в международна конф...

Още...
Уеб страница: http://www.icestconf.org/
8. 11-та международна конференция Авангардни Производствени Технологии (АМТ'2017)
Дати: 28-06-2017 до 30-06-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Основната цел на конференцията е да продължи вече установената традиция, като събере на едно място водещи академични учени, изследователи и научни работници, за да представят и дискутират последните постижения в областта на производствените технологии. Обхватът на конференцията отговаря на  изброената тематика на научни доклади, които ще бъдат представени на устни и постерни сесии. За допълни...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/eng_new/meetings/AMT/index1.htm
9. XXI-ва Национална конференция с международно участие СЛИВЕН’2017
Дати: 30-06-2017 до 02-07-2017
Място на провеждане: Технически Университет – София, Факултет и Колеж – Сливен

Резюме: В рамките на „Дни на науката на ТУ-София”, Факултет и Колеж – Сливен ще бъде домакин на 21-то издание на Национална конференция с международно участие „СЛИВЕН’2017". Тематиката на конференцията покрива седем основни направления: Машинна механика и транспорт Машиностроителна техника и технологии Механика на флуидите, топло- и масопренасяне Електротех...

Още...
Уеб страница: http://www.tu-sliven.com/Konference/Sliven/KonfSliven.html
10. XXVII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017"
Дати: 08-09-2017 до 12-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVII Международе научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017". В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от Българ...

Още...
Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/bg/home/
11. IX Научна конференция "ЕФ 2017"
Дати: 11-09-2017 до 14-09-2017
Място на провеждане: св. Константин и Елена, България

Резюме: Електротехническият факултет за поредна година организира научна конференция „ЕФ 2017“ в рамките  на „Дни на науката”  Основните теми на конференцията са: електроенергетиката в пазарни условия, енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, осветление, изследване на процеси и режими, обучение по електроинженерство. ...

Още...
Уеб страница: http://ef-conference.tu-sofia.bg/
12. Международна научна конференция по "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии" Транспортен факултет, БулТранс 2017
Дати: 11-09-2017 до 13-09-2017
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: БулТранс-2017 - Девета конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии ще се проведе в Морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол 11-13 септември 2017 г. Тази конференция се провежда в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2017" БулТранс-2017 цели да събере на обща дискусия и обм...

Още...
Уеб страница: http://www.bultrans.org