Кандидатстване за ОКС "магистър" - Допълващо обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ и 3.9 „Туризъм“ ;

Прием на документи  за задочно допълващо  (за проф. бакалаври) от 17.07.2017 г. до 10.11.2017 г. Класиране  до 13.11.2017г. Записване на новоприети студенти  до 15.11.2017г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04.

Първи семестър   16.11.2017г.– 02.12...
Още...
Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Електроника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки

само за специалисти с ОКС "професионален бакалавър" от направление

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

...
Още...
Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлeктротехника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (925 лв. за семестър).

Завършилите допълващо обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС „Магистър” в ЕФ.

...
Още...