Кандидатстване за ОКС "магистър" - Редовно обучение

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Топлоенергетика
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема
студенти завършили ОКС „БАКАЛАВЪР” по специалност
„Топло и ядрена енергетика”
 


Срок за обучение: 1,5 години; Форма на обучение: модулна  

...
Още...
Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Силови електронни системи
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки


Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на силовата електроника, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

Форма на обучение - платено.

 

...
Още...
Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Микротехнологии и наноинженеринг
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Редовно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки

Направления:
5.2. Електротехника, електроника и автоматика;
5.3. Комуникационна и компютърна техника;
5.1. Машинно инженерство;
5.13. Общо инженерство.


Магистърската специалност “Микротехнологии и наноинженеринг” е съвместна между факултети ФЕТТ, Факултет по Телекомуникации (ФТК) и Машинно-технологичен факултет (МТФ). Завършилите специалността получават професионална квалификация магистър-инженер по микротехнологии и наноинженеринг към ФЕТТ. Специалността е изградена на базата на обратната връзка от работодателите в бранша и съобра...
Още...