Научен календар

1. 15та Международна конференция по "Инженерни приложения на невронните мрежи" (EANN2014)
Дати: 05-09-2014 до 07-09-2014
Място на провеждане: София, бл. 12 на ТУ София

Резюме: Няма информация.


Уеб страница: http://eann2014.org/cms/
2. XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014"
Дати: 07-09-2014 до 11-09-2014
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Няма информация.


Уеб страница: http://www.metrology-bg.org/bg/home/
3. XXIII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2014
Дати: 11-09-2014 до 13-09-2014
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Нама информация.


Уеб страница: http://ecad.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=24
4. Национална конференция с международно участие Образователни технологии 2014, Факултет и Колеж Сливен
Дати: 12-09-2014 до 14-09-2014
Място на провеждане: гр. Каварна, в дните на науката на ТУ - София

Резюме: Няма информация.


Уеб страница: http://tu-sliven.com/Konferencii/Konf_Pedagogika.html
5. XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014
Дати: 14-09-2014 до 17-09-2014
Място на провеждане: Созопол

Резюме: Няма информация.


Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/emf/confer/index.htm
6. XXVIII Международна научна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2014)
Дати: 18-09-2014 до 19-09-2014
Място на провеждане: Св. Константин и Елена

Резюме: Няма информация.


Уеб страница: http://infotech-bg.com/
7. Седма Международна научна конференция „Компютърни науки”, 2015
Дати: 08-09-2015 до 10-09-2015
Място на провеждане: Дуръс, Албания

Резюме: Международната научна конференция “Computer Science 2015“ се организира  съвместно с  University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, Албания. Тематиката на конференцията покрива основните направления: компютърни системи и мрежи; софтуерни системи и методологии; управление на информацията; информационни технологии и други. ...

Още...
Уеб страница: http://cs.tu-sofia.bg/conf
8. Международна научна конференция “70 години МТФ”
Дати: 11-09-2015 до 13-09-2015
Място на провеждане: гр. Созопол

Резюме: Машинно-технологичният факултет на ТУ – София, най-учтиво Ви кани да участвате в Международната научна конференция “70 години МТФ”, включваща 28-мата Международна научна конференция МТФ'2015 на Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София и Международната научна конференция БУЛТРИБ'2015 на Обществото на триболозите в България. ...

Още...
Уеб страница: http://mtf70.tu-sofia.bg/
9. "БулТранс-2015" – Международна научна конференция по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии, Факултет по транспорта при Технически университет – София
Дати: 16-09-2015 до 18-09-2015
Място на провеждане: гр.Созопол

Резюме: Седмата конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии "БулТранс-2015" ще се проведе в морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол на 16-18 септември 2014 г. Конференцията се организира в рамките на "Дни на науката на Технически Университет - София 2015" и е посветена на честването на 100 г. от началото на самолетострое...

Още...
Уеб страница: http://bultrans.tu-sofia.bg
10. 29-та Международна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2015)
Дати: 17-09-2015 до 18-09-2015
Място на провеждане: Международен дом на учените (МДУ), Св. Св. Константин и Елена

Резюме: ИнфоТех е международен форум за учени, изследователи и експерти от индустрията за разпространяване на иновационни решения и резултати от проведени изследвания в следните области (но не единствено): Информационни технологии; Информационна сигурност; Мрежови и комуникационни технологии; Разпределени системи и приложения; Интелигентни системи и приложения; Технологии за системно проектиране; Технолог...

Още...
Уеб страница: http://infotech-bg.com