faculties_present_img

Университетски лаборатории

 • IPF_86.jpg „Организация и безопасност на движението по пътищата“

  Схеми, табла и светлинна система за онагледяване на обучението по безопасност на движението ...

  Още...
 • nopic_100.jpg НИИКЛ „Осветителна техника”

  НИИКЛ “Осветителна техника” е водещ светлотехнически център към най-големия и най-стария технически университет в страната. В нея от над 30 години се извършват научни изследвания, конструират се уникални фотометрични стендове и измервателна апаратура, проектират се репрезентативни и специални осветителни уредби, провежда се изследователска и учебна работа със студенти и докторанти.  Лабораторията...

  Още...
 • nopic_101.jpg НИЛ „Център за изследване на микроклимат, енергия и околна среда СЕРДЕСЕН”

  Центърът за изследване на микроклимат, енергия и околна среда е създаден  през ......на базата на международни  изследователски проекти, изследователски проекти по фонд „Научни изследвания“ , както и национални индустриални проекти. Международните  проекти  са финансирани  от европейската комисия  и фондация  „ Фолксваген . Центърът СЕРДЕСЕН е признат за „ Center of excellence “ от европейската ко...

  Още...
 • la_102.jpg НИЛ "Център за енергийни анализи"

  ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗИ (СЕА)  е научноизследователска лаборатория с университетски статут и ръководител проф. д-р инж. Никола Калоянов. Aкредитиранa e за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи. В ЦЕА се провеждат изследвания и се разработват проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. До сега са разработен...

  Още...