faculties_present_img

Академичен Календар

  Учебен Процес Брой седмици Период
  Годишна ликвидационна сесия за учебната 2015/2016 1 15.09.2016 - 24.09.2016
  Учебни занятия за зимен семестър 15 26.09.2016 - 23.12.2016
  02.01.2017 - 14.01.2017
  Коледна ваканция 1 24.12.2016 - 01.01.2017
  Зимна изпитна сесия 3 16.01.2017 - 04.02.2017
  Зимна поправителна сесия 1 06.02.2017 - 11.02.2017
  Учебни занятия за летен семестър 15 13.02.2017 - 13.04.2017
  24.04.2017 - 03.06.2017
  Великденска ваканция 1 17.04.2017 - 22.04.2017
  Лятна изпитна сесия 3 05.06.2017 - 24.06.2017
  Годишна поправителна сесия 2 26.06.2017 - 01.07.2017

Годишна ликвидационна сесия за учебната 2016/2017                         

  1  

 Седмицата преди започването на учебните занятия 
за учебната 2017/2018 г.

Празнични дни: 22.09.2016 г., 01.11.2016 г.,08.12.2016 г., 24-25.12.2016 г. (Коледа), 01.01.2017 г., 03.03.2017 г., 
14.04.2017 г. (Разпети петък), 15 и 16.04.2017г. (Великден); 
06.05.2017 г., 24.05.2017 г., 06.09.2017 г.​; 22.09.2017 г.

 • Откриване на  учебната 2016/2017 година на 26.09.2016г. (понеделник)

 • Първите три дни от изпитните сесии са подготвителни за съответната изпитна 
  сесия и през тях не се планират изпити.

 • Факултетите изготвят допълнителен график за абсолвенти - 8 семестър редовно обучение.

 • Кандидатстудентски конкурсен изпит - 3 юли 2017г.

 • В седмичния разпис на учебните занаятия сепланират всички часове за лекции и упражнение, 
  предвидени в учебния план.

*График на учебния процес 2016/2017 година за образователно-квалификационна 
степен "бакалавър" е приет на 27.04.2016 г..

разпечати