faculties_present_img

Факултет за френско обучение по електроинженерство

FFOE_.jpg

Създаден с демократичните промени, ФФОЕ повече от 20 години задоволява потребността на иновативните компании от френско елитарно инженерно образование в България по „Електроинженерство на френски език”, включващо магистърските специалности „Информатика и телекомуникации” и „Електротехника, електроника, автоматика”.

Както във френските елитарни инженерни университети, обучението се извършва след завършване на средно образование директно на ниво магистър дипломиран инженер (5 години), с което се спестява време и ресурси. Факултетът предлага:

  • Диплома публикувана в Държавен вестник на Република Франция;
  • звание"дипломиран инженер" във Франция и ЕС, френска система на обучение;
  • стипендии и стажове в елитни франкофонски университети и водещи иновативни компании;
  • престижна реализация на завършващите в Европейския съюз и големи международни компании;
  • директни 5-годишни магистърски програми след средно образование, спестяващи време и ресурси
  • двугодишни магистърски програми след бакалавър и професионален бакалавър

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 6 Кабинет: 12111 

Студентска канцелария:

маг. Татяна Томова
Email: ttomova@tu-sofia.bg
Кабинет: 12609
Тел.:02 965-2178

Деканска канцелария:

маг. Магдалена Станкова
Email: foe-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12611
Тел.:02 965-2199

Уеб страница:

http://ff.tu-sofia.bg