Практикантска трудова борса  

     Първа по рода си практикантска трудова борса организира катедра "Текстилна техника", ЕМФ за своите студенти от ІІІ и ІV курс. Целта бе едно истински ползотворно сътрудничество между академичната теория и практическата реализация в областта на текстилната промишленост. На поканата се отзоваха повече от 10 фирми с утвърдени имена: "Руен елит", "First Balkan", "Велбъжд" АД, "Катекс" - Казанлък, "Thermo textile", "Айвън 7", "Бодитекс" - Кюстендил, "Pleas" и др. Мениджърите - човешки ресурси презентираха условията за практика в съответното предприятие пред препълнената със студенти зала. Голяма част от представителите изказаха необходимостта от специалисти в текстилната промишленост и нямаха съмнение, че трябва да се търсят именно от катедрата. Част от фирмите предлагаха обучение, възможности за задаване на теми за дипломна работа и покана за работа. Някои от тях, с чуждестранно участие, предлагаха обучение в чужбина, отново с възможности за подписване на договор за работа след това. Организаторите, проф. Иван Георгиев, ръководител на катедрата, гл. ас. д-р Йордан Кьосев и участниците в борсата обещават наистина сериозно отношение с перспектива - активно включване на практиканта в производствения процес и реализиране на придобитите знания, а не просто формалност, с цел бележка за проведен стаж. Това, което обещава практикантската борса, е реален контакт, взаимообмен между теория и практика - европейският модел, реални перспективи в областта на текстила и облеклото. Всяка фирма имаше свой импровизиран кът, на който неин представител отговаряше на конкретни въпроси. Разменяха се адреси, даваше се допълнителна информация - бъдещите практиканти имаха възможност да преценят най-изгодните за тях условия и да направят избора за своята практика. 
     Организирането на практикантски борси е прекрасно начинание в полза и на завършващите студенти, и на предприятията, а разбира се и на катедрата, която вижда реализацията на своите възпитаници - основната цел на всяко образование. Това е една реална връзка образование - практика, която е основен приоритет на всеки голям световен университет. 
     Ани Пискова, I година магистър :
     - Това е действително уникална възможност за студента, много полезно и смятам да се възползвам, също се надявам да има повече фирми догодина, благодаря и на катедрата за организацията. 
Венко Войводов, IV курс: 
     - Тази борса ще има полза да търси място за практика и работа след завършването. Удобството е, че е организирана от катедрата, и фирмите идват при нас. Смятам, че това е много добро начинание.
Елена Маринова - мениджър фирма "Therm textile":
     - Веднага се отзовахме на поканата и се радваме на възможността да работим и обучаваме млади специалисти. Самата аз съм възпитаничка на ТУ и знам добре познанията, които дава на своите студенти.

Редакция София 1000, ТУ, стая 4520
тел.965-3791
e-mail:
ntared@vmei.acad.bg

Редактор Лидия Недекова
Секретар Ивайло Пеев
Сътрудник-студенти Нина Заякова,
Павлина Михайлова, Даниела Иванова,
Кръстю Георгиев, Мартин Караниколов

Електронно издание - инж.Калин Димитров