faculties_present_img

Електротехнически факултет - прием за задочно платено обучение за ОКС "Бакалавър"

Електротехническия факултет организира прием за задочно платено обучение за придобиване на образователно - квалификационна степен (ОКС) "Бакалавър" по специалностите:

  • Електротехника
  • Електроенергетика и електрообзавеждане

Продължителността на задочното обучение е 4 учебни години /осем семестъра/, включително разработване на дипломна работа.

Документи за кандидатстване:

  • молба по образец;
  • квитанция за внесена такса за кандидатстване – 30 лева;
  • диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие.

Документите за кандидатстване се подават в канцеларията на Учебния отдел на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ от 04.09.2017 до 30.09.2017 г. - стая № 12210 (бл.12), тел. 965-23-69.