faculties_present_img

Графика на световно ниво в галерия "Техне"

Изложба графика със скромното заглавие „Работи от хартия“ представя творби на световно ниво на плеяда преподаватели, художници от Факултета за изкуства на Нишкия университет, които могат да бъдат видени в галерия „Техне“ до края на месец юли. Събитието е организирано съвместно от Университета в Ниш, Лесотехнически университет, Технически университет – София и с медийното партьорство на в. „Технически авангард“. Свои творби представиха – проф. Зоран Костич,доц. Йелена Трайкович, проф. Мирон Мутаович, проф. Лидия Узелац, aс. Миляна Раденкович, ас. Йована Николич, проф. Елизабета Маторкич-Бисенич, проф. Слободан Радойкович, проф. Катерина Джорджевич, проф. Братислав Башич, проф. Мирослав Живкович, проф. Перица Донков, , ас. Йефимия Коцич, доц. Саня Девич, проф. Зоран Илич, проф. Славица Драгосавац, ас. Биляна Йованович, проф. Владимир Янкович, проф. Славица Ерделянович-Цурк, доц. Милян Неделкович и проф. Боян Живич, който присъства на откриването.
Артистичното събитие в галерия „Техне“, Библиотечно-информационен център при ТУ – София, откри проф. Мария Евтимова, катедра ИД, в присъствието на зам.-ректора на ТУ проф. Ради Романски, декана на МФ проф. Милка Вичева и доц. Десислава Ангелова, зам.-декан Факултет горска промишленост, ЛТУ. От свое име и от името на своите колеги Проф. Боян Живич благодари за гостоприемството и добрата организация на събитието и изказа радостта си от съвместната работа с двете български университетски институции и изрази надеждата за още много общи инициативи.
Част от участващите сръбски артисти показват свои работи за втори път (изложба графика „Постмодерни приказки“, 12.05.2016 г.), което недвусмислено показва, че галерия „Техне“ е привлекателно пространство за художници, носители на редица престижни международни награди и отличия, каквито са сръбските представители на графична школа с международен авторитет.

Не пропускайте да се докоснете и насладите на творбите на световни артисти, които оказаха честта да ни гостуват!

Представените творби на изложбата  „Работи от хартия“ може да разгледате тук