faculties_present_img

Социологическо проучване по проект "Студентски стипендии - фаза 1"

Уважаеми студенти, с настоящия летен семестър на учебната 2016/2017г. приключва планираната първа фаза на проект "Студентски стипендии". В края на проекта е предвидено провеждането на социологическо проучване сред студентите и екипите във висшите училища. Социологическото проучване  ще стартира на 15.06.2017г. , като ще бъде извършено от „Институт за социални изследвания и маркетинг – МБМД“ ООД. Проучването ще се осъществи на случаен извадков принцип посредством телефонни интервюта със студенти и интервюта със служители от екипите във висшите училища.

 

За повече информация може да посетите линка отдолу:

Социологическо проучване сред студентите и екипите във висшите училища по проект „Студентски стипендии – фаза 1“