faculties_present_img

Стипендии на чуждестранни студенти за месец февруари 2017г.

 

Стипендиите на чуждестранни студенти за месец  февруари 2017 г. ще се изплащат от 20.02.2017 г. до 23.02.2017 г. включително в кабинет 1341, сектор „Стипендии“, отдел „Счетоводство“, от 10:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 15:30 часа. 

Гл. счетоводител: маг. ик. Мария Иванова