faculties_present_img

Стипендии на чуждестранни студенти за месец Юни 2017г.

 

Стипендиите на чуждестранни студенти за месец  Юни 2017г. са преведени по сметките на 19.06.2017г. 

Гл. счетоводител: маг. ик. Мария Иванова