Кандидатстване за ОКС "магистър" - Задочно обучение

Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Системи за енергоефективно управление
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за завършили  ОКС “бакалавър” и/или ОКС “магистър” по специалности от

професионални направления 5.2. ЕЕА и 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“

(с изключение на специалност АИУТ от професионално направление 5.2. ЕЕА)

 


Ограниченията в съвременните енергийни източници налагат необходимостта от енергоефективно използване, трансформиране, транспортиране, консумация и управление на процеси, обекти, технологии и производствени системи в материалната и нематериалната сфера на индустрията. Значителна част от актуалните проблеми, свързани при едни и същи други условия с: минимизиране на кон...
Още...