Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: Авиационна техника и технологии
Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

 

Факултет по Транспорт и катедра “Въздушен транспорт”

ОБЯВЯВАТ

Прием в изравнително обучение за кандидатстване в магистърска програма по специалността “Авиационна техника и технологии”

 

за завършили бакалавърска и/или магистърска степен по друга специалност от област на висше образование 5. ”Технически науки” – преминава се изравнителен, едногодишен курс, след който се продължава в магистърската програма.

Обучението е редовно, платено с продължителност 2 семестъра.


...
Още...