Катедра "Алгебра и геометрия"

Ръководител: доц. д-р Иван Трендафилов, каб. 2205, тел. 3341

Катедра "Диференциални уравнения"

Ръководител: доц. д-р Юлияна Пешева, каб. 2209, тел. 2350

Катедра "Математически анализ и числени методи"

Ръководител: проф. д-р Яни Арнаудов, каб. 2214, тел. 3357

Катедра "Стохастика и оптимиране"

Ръководител: доц. д-р Цветана Недева, каб. 2204, тел. 3371