Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

ФаГИОПМ Управление Канцеларии Катедри Специалности Други

ФаГИОПМ - История

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е създаден през 1990 г. в резултат на междуправителствена спогодба на Република България с Федерална Република Германия. Обучението във Факултета се провежда изцяло по германски учебни планове, на немски език от германски и български преподаватели по специалностите:

Обучението във ФаГИОПМ вече 25 години се подкрепя от Германската служба за академичен обмен (DAAD), благодарение на което с германско обзавеждане и по германски образец са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека с повече от 10 000 тома учебници и научна литература. Свидетелство за качеството на обучението във Факултета е фактът, че абсолвентите получават германски дипломи от университетите партньори в обучението.

  Страница на ФаГИОПМ